Leefstijl coaching


Wat doet een leefstijlcoach

Een leefstijlcoach behandelt geen ziektes, maar begeleidt en coacht mensen op een gezondere leefstijl waardoor de kwaliteit van leven verbetert. Een gezondere leefwijze en blijvende gedragsverandering kunnen ertoe bijdragen dat iemand minder of geen medicijnen meer hoeft te slikken, minder (pijn)klachten heeft, meer energie op de dag, zich fitter voelt enzovoort.

Wat een leefstijlcoach doet tijdens een coachingstraject is alle belangrijke leefstijlthema’s meenemen: van voeding en bewegen tot slapen en ontspannen. Al deze zaken hangen met elkaar samen. Bijvoorbeeld: wil iemand gewicht verliezen? Maar, heeft diegene last van stress wat aanzet tot snaaigedrag? Dan is het beter eerst te ontspannen en de stress te reduceren.

De aanpak van een leefstijlcoach is maatwerk. Zo kijkt een leefstijlprofessional naar het individu. Dus, wat heeft iemand persoonlijk nodig voor een gezonde en duurzame leefstijlverandering. Daarbij brengt de leefstijlcoach de huidige situatie in kaart, vraagt wat de wensen en ook de mogelijkheden zijn en bekijkt in samenspraak hoe nieuwe gedragspatronen kunnen worden ontwikkeld. Iemand zelf laten nadenken over wat wel en niet past, is belangrijk.

Houd iemand bijvoorbeeld niet van sporten? Dan is het zaak met andere oplossingen te komen om wel meer beweging te krijgen. Een professionele leefstijlcoach zet iemand, door te praten en vragen te stellen, aan tot het bedenken van andere beweegoplossingen. Opties kunnen dan zijn: op de dag vaker de trap nemen, na het eten een rondje lopen, op de fiets boodschappen doen enzovoort. Dergelijke kleine stapjes zetten, kunnen een groot effect hebben en bijdragen aan een blijvende gedragsverandering.

Kortom, wat doet een leefstijlcoach? Die begeleidt mensen stap voor stap naar een gezondere leefstijl. Onder andere door zelfgekozen doelen te halen en mensen te stimuleren om zelf oplossingen te bedenken voor ervaren obstakels en belemmeringen.

Voor wie is een leefstijlcoach

Het Leefstijlcoachtraject is er voor iedereen die aan de slag wil met zijn gezondheid. Of je nu wil aankomen of afvallen, je fitter wilt voelen; jong of oud bent. Iedereen is welkom. De enige voorwaarde die ik stel is dat je voor de volle 100% achter je keuze staat om aan je gezondheid te werken. Is dat het geval maar lukt het je nog niet om op eigen kracht je doelen te bereiken? Dan kan ik je daarin begeleiden en coachen.

Benieuwd of een leefstijlcoach iets voor jou is?

Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken!

Leefstijlcoaching Voeding Balans Gezondheid Body Mass